Bir kereden bir şey olmaz deme! Unutma! Bazı şeyler bir kere olur!

Woman TV madde kullanımı ile mücadeleye destek veriyor.