Ehliyet sınavlarında son dönemde çeşitli önemli yenilikler yapıldı. Bu değişikliklerle sınav sürecinin daha verimli, konforlu ve adaletli olmasını hedeflenmektedir. Yeni düzenlemeler şunları içeriyor;

Sınavlardan Men Süresi Artırıldı

Yeni yönetmelikle birlikte, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Bu değişiklik, sınav güvenliğini artırmayı ve sahteciliği önlemeyi amaçlıyor.

Muafiyet Süresi Genişletildi

 Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler veya direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacaklar. Bu kural, kursiyerlere ikinci bir şans tanımayı hedefliyor.

Engelli Kursiyerler için Yeni Düzenleme

Yönetmelikle birlikte, engelli kursiyerler kendilerine ait veya uygun şekilde temin edecekleri araçlarla eğitim alarak sınavlara girebilecekler. Standartlara ve engel durumlarına uygun araçlarla yapılan eğitimler, daha fazla erişilebilirlik sağlamayı amaçlıyor.

Türk Bayrağını Paris'te Göğe Taşıyacak Kürek Sporcusu: Elis Özbay Türk Bayrağını Paris'te Göğe Taşıyacak Kürek Sporcusu: Elis Özbay

Sınav Süreleri ve Saatleri Yeniden Düzenlendi

Artık sınavlar 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için uygulama sınav süresi 40 dakika olacak. Bu değişiklikle, sınavlara katılımın daha esnek hale getirilmesi ve kursiyerlerin rahatlıkla sınav sürecini tamamlamaları hedefleniyor.

Eğitim ve Sınav Güvenliği İçin Yeni Önlemler

Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla, kayıt esnasında kursiyerin fotoğrafı çekilecek ve sistemde kayıtlı bilgileriyle teyit edilecek. Bu sayede, kimlik doğrulama süreçleri daha sağlam bir temele oturtulacak.

Uygulama ve Değerlendirme Komisyonlarında Değişiklik

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, daha etkin bir şekilde yönetilmesi için bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecekler. Bu düzenleme, sınavların daha adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim Personeli için Eğitim İmkânları 

Yönetmelik değişikliği kapsamında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibakının sağlanması amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacaklar.

Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Editör: Woman Tv